Mae Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn edrych i weithio gyda Golygydd Cynnwys Digidol i ddatblygu strategaeth am ddwy flynedd, gan gynnwys creu cynnwys am y chwe mis cyntaf, i reoli parth dysgu creadigol ar Hwb yn effeithiol a datblygu cynnwys ar ei gyfer.

https://hwb.gov.wales/parthau/dysgu-creadigol

Mae gan y parth swyddogaeth eang i gynorthwyo ysgolion i gyfoethogi dysgu ac addysgu drwy fabwysiadu ymagweddau creadigol, gyda meysydd pwrpasol sy'n galluogi athrawon i:

  • arddangos astudiaethau achos o’r arfer orau am y celfyddydau
  • calendr o ddigwyddiadau a gweithgarwch rhanbarthol i ysgolion ymgysylltu ag ef
  • rhwydweithiau pwrpasol i athrawon a gweithwyr celfyddydol drafod gweithgarwch
  • cyfleoedd ac adnoddau datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer athrawon
  • dolenni i adnoddau’r rhwydwaith rhanbarthol i’r celfyddydau ac addysg megis plwg a celc

Mae'r parth yn amhrisiadwy wrth gynnig cyfoeth o wybodaeth dysgu creadigol i athrawon ac ysgolion sy'n gweithio tuag at gwricwlwm newydd Cymru 2022. I greu lle llewyrchus a bywiog a fydd yn parhau i ddenu ymweliadau unigol a rhai dro ar ôl tro, mae angen rhywun arnom sy'n gallu cyflawni'r gwaith yn llwyddiannus drwy gwrdd â lefelau gweithgarwch disgwyliedig presennol y parth, gan gynhyrchu strategaeth a fydd yn mapio sut y bydd cynnwys y dyfodol yn cael ei gynhyrchu i ddod â'r parth yn fyw.

Mae'r briff llawn, gan gynnwys manylion ar sut i wneud cais, i'w weld isod.