Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Prosiectau

Esiamplau o brosiectau Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau.

Hyd yn hyn, rydym wedi help dros 100,000 o ddisgyblion i ddysgu am y celfyddydau a diwylliant, cymryd rhan yn y celfyddydau, a datblygu sgiliau creadigol ar draws y cwricwlwm.

Teacher shows demonstrates a creative project on the floor to a group of children.
Children playing with colourful rags

Dysgu am gelfyddydau mynegiannol, drwy'r celfyddydau.

Dyma ein prosiectau celfyddydau mynegiannol.

Image of grass with daisies.

Dysgu am iechyd a lles, trwy'r celfyddydau.

Dyma'r prosiectau sy'n dod o dan iechyd a lles.

Child writing on a notepad.

Dysgu am y dyniaethau, drwy'r celfyddydau.

Dyma ein prosiectau am y dyniaethau.

Two smiling young girls listen to an unseen speaker.

Dysgu am ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, drwy'r celfyddydau.

Dyma ein prosiectau ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu.

Teacher shows demonstrates a creative project on the floor to a group of children.

Dysgu mathemateg a rhifedd, drwy'r celfyddydau.

Young girl looking at a homemade electronic device.

Dysgu am gwyddoniaeth a thechnoleg, drwy'r celfyddydau.

Dyma ein prosiectau gwyddoniaeth a thechnoleg.

Image of an ipad capturing a plasticine figure.

Dysgu digidol, drwy'r celfyddydau.

Dyma ein prosiectau digidol.

Two kids working at a table with arts and crafts.

Datblygu creadigrwydd, drwy'r celfyddydau.

Yma cewch chi ddarganfod ein holl brosiectau diweddar sy'n helpu plant i ddatblygu sgiliau creadigol ar draws y cwricwlwm.