Yn dilyn llwyddiant ein digwyddiad Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yng Nghaerdydd, rydym wedi trefnu ail ddigwyddiad yn rhad ac yn ddim ar gyfer athrawon, artistiaid, dysgwyr a rhanddeiliaid Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau.

Bydd Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn Venue Cymru, Llandudno yn gyfres o ddigwyddiadau rhad ac am ddim i athrawon, artistiaid, dysgwyr a rhanddeiliaid o Gymru a thu hwnt. Bydd yn tynnu sylw at yr holl feysydd o’r rhaglen, yn cynnwys y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a Chynnig Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan, gyda chynrychiolaeth gan  brosiectau Cydweithio Creadigol a gweithgarwch Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg.

Digwyddiadau | Events


Seminar: Creadigrwydd yn y Cwricwlwm | Creativity in the Curriculum

Venue Cymru, Llandudno: 09:15 – 12:30
Archebwch eich lle / Book your place

Hyfforddiant Arferion Creadigol y Meddwl | Creative Habits of Mind training

Venue Cymru, Llandudno: 09:30 – 12:30
Archebwch eich lle / Book your place

Edau: Dancing through the Curriculum | Dawnsio Drwy’r Cwricwlwm

Venue Cymru, Llandudno: 13:30 - 16:30
Archebwch eich lle / Book your place

Cyflwyniad i Ddysgu Creadigol | Introduction to Creative Learning

Venue Cymru, Llandudno: 13:00 – 16:00
Archebwch eich lle / Book your place

Creative Agent and Practitioner Network Event | Digwyddiad Rhwydweithiol i Asiantwyr ac Ymarferwyr Creadigol

Venue Cymru, Llandudno: 16:00 – 18:00
Archebwch eich lle / Book your place