I gyd-fynd â'n cronfa newydd Cysylltu a Ffynnu rydym yn cynnig nifer o sesiynau briffio mewn cyd-weithrediad â'n partneriaid: Canolfan Gelf Butetown, Neuadd Ogwen, Disability Arts Cymru a TheatrTaking Flight.

Byddwn yn trafod y gronfa gan esbonio beth yn union yw hi, ar gyfer pwy y mae, a'r math o geisiadau rydym yn gobeithio eu gweld. (Does dim ond angen ichi fynychu un sesiwn).

Sesiwn 1 Gyda Butetown Arts & Cultural Association

9.30 – 11.00 ddydd Gwener 9 Hydref

Sesiwn 2 Gyda Neuadd Ogwen

9.30 – 11.00 ddydd Llun 19 Hydref

Sesiwn 3 Gyda Disability Arts Cymru ac Taking Flight

9.30 - 11.00 dydd Mawrth 20 Hydref

Cliciwch yma i gadw'ch lle.