Ffi lm animeiddiedig yw Vaccies ac fe’i cynhyrchwyd gan ddysgwyr Blwyddyn 5 yn Ysgol Gynradd Rhisga yn rhan o brosiect i ddatblygu sgiliau llythrennedd, llafaredd a chymhwysedd digidol. Yn ogystal, bu’r disgyblion yn edrych ar hanes eu hardal leol, a datblygwyd y ffi  lm ar sail trawsgrifi adau uniongyrchol o atgofi on faciwîs fu’n byw yng Nghasnewydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Yn ogystal â datblygiad sylweddol y disgyblion ym maes llafaredd a chymhwysedd digidol, llwyddwyd i wella lles y dysgwyr a’u hagweddau at ddysgu trwy’r prosiect hefyd.

Asiant Creadigol: Lucy Thomas
Ymarferwyr Creadigol: Nigel Crowle, Glen Biseker (Winding Snake Productions)
55 o ddysgwyr Blwyddyn 5